Gầy dựng sự nghiệp..

..Từ hai bàn tay trắng 

Chào bạn! Tôi là Võ Văn Bằng là tác giả Website này. Có thể bạn đã từng gặp tôi ở một vài khóa học, buổi hội thảo, hay là giảng viên trong một trường Đại Học nào đó

Nhiều người nghĩ rằng tôi là người sinh ra đã ở vạch đích. Nhưng sự thật là tôi trải qua rất nhiều khó khăn…hãy xem thêm để biết về tôi.

Xem thêm về tôi

Truyền Thông Nói Gì Về Tôi